Щоб перглянути повністю натисніть >>ТУТ<<


Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: Забезпечення належної бази знань, формування наукового світогляду. Сформувати у студентів загальні уявлення про найважливіші етичні, естетичні та моральні якості, оволодіння досягненнями світової цивілізації в галузі домашньої економіки. Ознайомлення з законами планування сімейного бюджету та його використання, з основами законодавства про шлюб та сім’ю. Розглянути різні аспекти сімейних відносин. Завдання:  формування, поглиблення та систематизація теоретичних знань студентів з окремих розділів (модулів) дисципліни; закріплення основних практичних вмінь та навичок студентів; забезпечення професійного спрямування навчального матеріалу; стимулювання мотиваційної сфери студентів шляхом використання новітніх технологій та засобів навчання; забезпечення міжпредметних зв’язків. Накопичення знань, а на їх основі вирішення проблем, які виникають у різних життєвих ситуаціях. Розвивати здатність до системного мислення, яке включає індивідуальний досвід участі в навчальному процесі або вміння вчитися. Розуміння практично-наслідкових зв’язків розвитку домашньої економіки й уміння їх використовувати в професійній, соціальній діяльності та різних життєвих ситуаціях. Виховання у студентів соціальних компетентностей, пов’язаних з соціальною діяльністю особистості, життям суспільства. Виховання патріотизму. Формування духовного світогляду та цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських цінностей. Вироблення у студентів умінь і навичок комунікативно виправданої поведінки в різних життєвих ситуаціях. Навчити основних положень етики спілкування в сім’ї . 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 Надбання традиційного ведення господарства українського народу.

 Розвиток господарської діяльності та накреслення шляхів її поліпшення.

 Ведення домашнього господарства.

 Закони планування сімейного бюджету та його використання. 
 Основи законодавства про шлюб та родину, різні аспекти сімейних відносин, поради щодо виховання дітей у родині.

 Закони сімейних відносин.

 Права та обов’язки споживачів. Закон України «Про захист прав споживачів».

 Практичні, екологічні та естетичні аспекти планування садиби. 
 
Вміти: 

 Вести домашнє господарство та облаштувати дім.

 Здійснювати безпеку у домі.

 Приготувати їжу, зберігати продукти.

 Розповісти про вплив харчування на здоров’я, повсякденну етику та естетику.

 Вести облік продуктів та витрат.

 Планувати бюджет сім’ї.

 Сервірувати стіл.

 Користуватись статтями Кодексу України про шлюб та сім’ю.