Сімейно-побутова культура та домашня економіка


В цьому розділі подано теоретичний матеріал до тем курсу «Сімейно-побутова культура та домашня економіка» для студентів , а також запитання і завдання для закріплення теоретичних відомостей, практичних умінь і навичок із культури сімейного спілкування, ведення ділових зустрічей, нарад, переговорів, подолання конфліктних ситуацій, утримання житла, домашнього господарювання, планування сімейного бюджету. Особлива увага акцентується на таких питаннях, як сім’я і шлюб, історія та розвиток сім’ї в Україні, загальна характеристика шлюбно-сімейної ситуації, соціально-біологічні проблеми родини, морально-психологічні відносини подружжя, правила харчування, статева свідомість чоловіка і дружини, гендерні ролі, господарсько-економічні проблеми і правові відносини в сім’ї.